The code to build my personal Kubernetes cluster
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Marcus Noble 38ed896839 Finished debugging Outline před 5 dny
manifests Finished debugging Outline před 5 dny
tekton Improved multi-arch builds před 1 rokem
terraform Added outline před 5 dny
.gitignore Added terraform před 1 rokem
Makefile Replaced terraform with kubectl calls před 6 měsíci
README.md Initial commit před 1 rokem

README.md

cluster.fun